Korollyk çagalar düşegi demir ýoly

Gysga düşündiriş:

BF203 element
Önümiň ady: Çagalaryň düşegi demir ýoly
Reňk: Gara / çal / Gülgüne / Gök
MOQ: 1000PCS
Önümiň ululygy: 102x42x52cm / 120x42x52cm / 150x42x52cm / 180x42x52cm
Kartonyň ululygy: 155 * 75 * 550mm / 155 * 75 * 650mm / 155 * 75 * 780mm
Arassa agramy: 2.33 / 2.58 / 2.92 / 3.29kgs
Adingük mukdary:
20'GP = 4050/3280/2760 sany
40'GP = 8230/6680/5620 sany
40HQ = 9620/7800/6570 sany


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Marka ady:ROYAL BABY
Haryt belgisi:BF203
Material:Poliester
Çarçuwaly material:Elektrik örtügi bilen polat
Rük götermek:Maks 15kg
Foldable:Hawa
Groupaş topary:3- 36 aý
Söwda alyjy:Bölüm dükanlary, super bazarlar, Amazon
Möwsüm:Bütin möwsüm
Önümiň ady:Çagalar üçin demir ýol

Stil:ýönekeý
HYZMATDAŞ HYZMAT:
GAPLAMAK / LOGO / Reňk / PATTERN / LABEL
MOQ: 1000 bölek
Reňk:Custöriteleşdirilen
: Aşy:3-36 aý
Önümiň açar sözleri:Krowat goragçysy, Çagalar üçin çagalar üçin demir ýol, Çaga düşegi demir ýoly, bukulýan düşek diwary, Göçme düşek goragçysy, Çagalaryň düşegini goramak derwezesi, Güýzden goramak, sazlanylýan beýik garawul.

Jikme-jiklikler

WechatIMG64
WechatIMG253
49d30cfa
3b7bce091

Aýratynlyk

ROYAL BABY tarapyndan ussatlyk bilen düzülen, sazlanylýan beýikligi, has ygtybarly bolmagy üçin gulplama mehanizmi bolan çagalar düşegi demir ýoly.

Bu element hakda

Has köp howpsuzlyk üçin goşmaça ýokary:52 santimetr beýiklikdäki düşek demir ýoly adaty düşek relslerinden has ýokarydyr we rahatsyz ukudan goragy teklip edýär we adaty düşege laýyk gelýär.

Ygtybarly we çydamly:Bedhli düşek demir ýoly bukulyp, düşegiň aşagynda berkidilýär.Goşmaça howpsuzlyk kemeri, düşegiň demir ýoluny berkidýär.Çaga howpsuz mehanizminiň kömegi bilen derwezäni aýyrman ýokaryk we aşak bukup bilersiňiz.Spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner - ýanyňyz bilen alyp gitmek üçin ajaýyp.

Ulanmak aňsat:Hiç hili gural we çylşyrymly amal gerek däl, demir ýoly el bilen goýuň.Garaşanlar düşegiň aşagyna gelýär.Şeýlelik bilen derweze çagalar düşeklerine, ene-atalaryň düşeklerine laýyk gelýär.Süýşmäge garşy zolaklar panjaryň süýşmeginiň öňüni alýar.

Iň oňat:Päsgelçilik aňsat girmek we çykmak üçin bukulyp bilner.

Geýmek gaty amatly:Demir çeňňek, tutuş uzynlygy boýunça düşek demir ýoluny güýçlendirýär we düşek demirýoluna goşmaça durnuklylyk berýär.Çaga uklap ýatyrka düşek demir ýoly bilen gatnaşyga girende, strut garşy çykýar we toruň berilmeginiň öňüni alýar.

Önümleriň dizaýnyna ýa-da tehniki soraglaryna garamazdan, biziň bilen işewür gatnaşyklar gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri mähirli garşylaýarys, çagalar gezelenç pudagynda köplenç size goldaw berjekdigimize ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler