Korollyk çagalar düşegi demir ýoly

Gysga düşündiriş:

BF202 element
Önümiň ady: Çagalaryň düşegi demir ýoly
Reňk: Gara / çal / Gülgüne / Gök
MOQ: 1000PCS
Önümiň ululygy: 148x25x73cm / 178x25x73cm / 198x25x73cm
Kartonyň ululygy :: 755x265x5.8mm
Arassa agramy: 2.94 / 3.2 / 3.37kgs
Adingük mukdary:
20'GP / 40'GP / 40HQ = 2400/4916/5750pc


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Marka ady:ROYAL BABY
Haryt belgisi:BF202
Material:Poliester
Çarçuwaly material:Elektrik örtügi bilen polat
Rük götermek:Maks 15kg
Foldable: Hawa
Groupaş topary:3- 36 aý
Söwda alyjy:Bölüm dükanlary, super bazarlar,Amazon
Möwsüm:Bütin möwsüm
Önümiň ady:Çagalar üçin demir ýol

Stil:ýönekeý
HYZMATDAŞ HYZMAT:
GAPLAMAK / LOGO / Reňk / PATTERN / LABEL
MOQ:1000 bölek
Reňk:Custöriteleşdirilen
: Aşy:3-36 aý
Önümiň açar sözleri:Krowat goragçysy, Çagalar üçin çagalar üçin demir ýol, Çaga düşegi demir ýoly, bukulýan düşek diwary, Göçme düşek goragçysy, Çagalaryň düşegini goramak derwezesi, Güýzden goramak, sazlanylýan beýik garawul.

Jikme-jiklikler

ec42bdc3
ab0638631
a4dda9bd
9a39145c1
a407761a
700acbbe1
17d8cb39
0e5732ae1
粗 管 护栏 英文 详情 _09

Aýratynlyk

ROYAL BABY tarapyndan ussatlyk bilen düzülen, sazlanylýan beýikligi, has ygtybarly bolmagy üçin gulplama mehanizmi bolan çagalar düşegi demir ýoly.

Bu element hakda

Çeýe we köp taraply:Ygtybarly we innowasiýa goşa düwme wyklýuçatelimiz bilen beýikligi 28 dürli ýagdaýda sazlap bilersiňiz.Bu, çagaňyzyň düşek demir ýoluny özbaşdak ýa-da aşak süýşürmeginiň öňüni alýar.Düşnüksiz gabat gelmegi sebäpli, düşek demir ýoly doly we düşege 90 ° burçda dur.Sleepingatýan garawullarymyz çeýe we şonuň üçin ýolda hem amatly, sebäbi adaty syýahat düşeginden az ýer gerek.

Qualityokary hilli material:300D Oksford we mata matasynyň kömegi bilen ýeterlik howa aýlanyşygy üpjün edilýär.Mundan başga-da, ýylylygyň artmagynyň öňüni alýar we çagaňyz iň gowy gurşawda yza çekilip bilner.Krowat demir ýoly 5-25 sm aralygyndaky düşek beýikligi üçin amatlydyr.

Howpsuzlyk we gorag:düşek goragçymyz adaty düşeklere ajaýyp alternatiwa hödürleýär.Diňe düşek relslerini adaty düşegiň gyrasyna dakyň.Howpsuzlyk işgärlerimiz çagaňyzyň ýykylmagynyň öňüni alýar we şeýlelik bilen olary ýykylmakdan we şikeslerden goraýar.

Ygtybarly we çydamly:Düşek torumyzyň ýokary hilli polipropilen plastmassasyndan ýasalan berk we ygtybarly gurluşyk netijesinde siz gaty berk we çydamly demir ýol alarsyňyz.Mundan başga-da, ýokary hilli tor çagaňyzy anyk görmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, howpsuzlyk tory üç dürli uzynlykda we reňkde bar.

Oýun meýdançasyna uzaldylyp bilner:Uly artykmaçlygy, çagalaryňyzyň hezil edip biljek ygtybarly oýun oýny hökmünde goşmaça funksiýa.Dört krowat relsini birleşdiriň, eltip berlen berkitmelere birikdiriň we oýnap başlaň.

Önümleriň dizaýnyna ýa-da tehniki soraglaryna garamazdan, biziň bilen işewür gatnaşyklar gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri mähirli garşylaýarys, çagalar gezelenç pudagynda köplenç size goldaw berjekdigimize ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler